Akcja "Polecasz-zyskujesz Moneyback"

cash back

Regulamin

 1. W akcji może wziąć udział każdy klient DM Detail Auto Kosmetyka (określanym dalej jako "studio" lub "organizator") lub DM Detail Auto Myjnia (zwanym dalej jako "myjnia"), który jednorazowo skorzystał z usług, których suma przekracza 500 zł brutto.
 2. Udział w akcji jest dobrowolny i nie wymaga skomplikowanego rejestrowania się uczestnika i zakładania specjalnego konta.
 3. Każdy uczestnik akcji, który po skorzystaniu z naszych usług, poleci innej osobie naszą firmę w wyniku czego osoba ta (polecana) wyda jednorazowo min. 500 zł brutto (na jedną lub kilka usług), otrzyma bonus w postaci moneyback'u w wysokości 50 zł brutto (w formie gotówki lub Vouchera na kolejne usługi).
 4. Warunki otrzymania bonusu:
  - Zaakceptowanie regulaminu drogą elektroniczną (sms lub messenger)
  - Poinformowanie przez uczestnika drogą elektroniczną (sms lub messenger) o osobie polecanej (Imię, Nazwisko, kontakt, samochód i 
  numer rejestracyjny)
  - Potwierdzenie przez osobę polecaną, że trafiła do nas z polecenia uczestnika
  - Potwierdzenie zwrotne od nas, że bonus został przyznany
 5. Akcja trwa od 01.11.2022 do odwołania.
 6. Wypłata bonusu zostanie zrealizowana do 14 dni po zakończonej usłudze zleconej, która zostanie wykonana dla polecanego.
 7. Formę wypłaty (gotówka lub voucher) należy określić każdorazowo przy zgłaszaniu osoby polecanej. W przypadku nieokreślenia formy domyślnie zostanie wystawiony voucher podarunkowy. Uczestnik może zgłaszać nieograniczoną liczbę osób. Za każdą osobę poleconą, która spełni warunki regulaminu uczestnik otrzyma bonus. Vouchery można łączyć.
 8. Numer kontaktowy, pod jakim zarejestrowana jest akcja 796441126, a strona Facebook, przez którą należy się kontaktować za pośrednictwem messenger DM Detail Auto Kosmetyka.
 9. W przypadku sytuacji niezawartych w regulaminie organizator zastrzega sobie do indywidualnego rozpatrzenia sytuacji lub sporu, zachowując prawa cywilnoprawne.
 10. Organizatorem akcji jest DMDETAIL Sp. z o.o., dane zgodne z KRS pod nr NIP 6322000135.
 11. Bonus nie nalicza się automatycznie i każdorazowo wymagane jest zgłoszenie osoby polecanej przez uczestnika. W przypadku, kiedy uczestnik nie zaakceptuje powyższego regulaminu, nie będzie mógł skorzystać z akcji bonusowej.
 12. Administratorem danych osobowych jest DMDETAIL sp. z o.o. z siedzibą w Jaworznie. Administrator zobowiązuje się do przechowywania danych zgodnie z obecnie przyjętym prawem oraz do tego, że będzie przetwarzał je tylko w celach własnych i nie będzie udostępniał ich innym podmiotom. W przypadku, kiedy akcja się zakończy, administrator zastrzega sobie przechowywanie danych przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia akcji. Każdemu uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji oraz usunięcia jego danych z systemu bez podania przyczyny i w trybie natychmiastowym, a organizator zobowiązuje się do przyjęcia rezygnacji i trwałego usunięcia danych.